Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:

Wstęp

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ. 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /ZPO_Stalowa_Wola/SkrytkaESP, tradycyjnie pocztą lub kurierem, osobiście w siedzibie Zakładu. W celu uzyskania informacji można również kontaktować się telefonicznie oraz e-mailem.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Adres siedziby: ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola.
 2. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SPZOZ w Stalowej Woli zapewniono częściowo dostępność, aby przestrzenie komunikacyjne w budynku były wolne od barier architektonicznych m.in. poprzez:
   • możliwość wejścia do budynku przy pomocy windy umieszczonej na zewnątrz,
   • wyznaczone miejsca parkingowe,
   • możliwość korzystania z windy przez osoby na wózku inwalidzkim,
   • brak progów w drzwiach wejściowych i w większości drzwi wewnętrznych,
   • możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim:
   1. -) przez boczne drzwi wejściowe,
   2. -) do większości pomieszczeń budynku,
  •  
   • możliwość poruszania się pomiędzy piętrami windą,
   • dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych na I i II piętrze,
   • zamontowane poręcze przy ścianach,
   • możliwość poruszania się po korytarzach wózkiem inwalidzkim na każdym piętrze.
 3. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik Zakładu, informacja pisemna o pomieszczeniach dostępna na korytarzach i drzwiach.
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym do części administracyjnej (parter).
Podmiot publikującyZakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli
WytworzyłAutor Dokumentu2021-03-01
Publikujący Administrator BIP - administrator 2021-03-01 13:33
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woliul. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola tel. tel. +48 158448618 email: 1800313@zoz.org.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 13:14:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.