Wiadomości https://bip.zpo.stalowowolski.pl pl-PL Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021 Fri, 10 Jun 2022 14:08:27 +0200 https://bip.zpo.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Wed, 08 Jun 2022 09:28:37 +0200 https://bip.zpo.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-16 ... Zapytanie ofertowe nr 1/2022 Thu, 31 Mar 2022 14:24:46 +0200 https://bip.zpo.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-14 ... Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z przekazaniem pomp do ich podaży Wed, 16 Mar 2022 12:39:59 +0100 https://bip.zpo.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Usługi cateringowe i dystrybucja posiłków Mon, 31 Jan 2022 15:24:07 +0100 https://bip.zpo.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Dostawa pielucho-majtek i wkładów chłonnych dla dorosłych, jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych Mon, 31 Jan 2022 12:47:15 +0100 https://bip.zpo.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Deklaracja dostępności Thu, 27 May 2021 13:37:21 +0200 https://bip.zpo.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Raport ekonomiczno-finansowy za 2020 rok Thu, 27 May 2021 13:23:26 +0200 https://bip.zpo.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-5 ... Zasady ubiegania się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Fri, 30 Apr 2021 09:23:59 +0200 https://bip.zpo.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-9 ... Dane teleadresowe Fri, 30 Apr 2021 09:23:11 +0200 https://bip.zpo.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ...